top of page

portfolio

Portfolion finns till för att kurera, och samla varje medlems skapelser under kursen. Inte bara verk hamnar här, utan även dokumentation i form av foto på pågående aktiviteter i ateljén. 

 

Den personliga portföljen uppdateras kontinuerligt under kursens gång. Syftet är att bjuda in och engagera föräldrar och familj, men också att ge en överskådelig bild av varje medlems utveckling, stil och intresse.

 

Unga konstnärer är ofta i en produktiv fas och det kan snabbt bli mycket material som ska tas om hand. Under portfolion samlas materialet digitalt för att underlätta omhändertagandet men det sätter också varje medlems skapelser och aktivitet i en kontext med förhoppning att skapa mervärde i sådant som lätt annars kan anses som "kladd".

 

Den digitala portfolion kompletteras med fysiska kurerade utställningar och naturligtvis är alla skapare fria att ta hem allt som önskas. 

Om det känns obekvämt att medverka med sitt riktiga namn går det bra att komma på ett artistnamn. 

skapare

ram plis.jpg

artkid x

ram plis.jpg

artkid x

ram plis.jpg

artkid x

ram plis.jpg

artkid x

ram plis.jpg

artkid x

ram plis.jpg

artkid x

ram plis.jpg

artkid x

ram plis.jpg

artkid x

ram plis.jpg

artkid x

ram plis.jpg

artkid x

bottom of page